Eiki Projector Lamps product POA-LMP125
Eiki Projector Lamps product POA-LMP125

Eiki Projector Lamps - POA-LMP125

Wattage: 330W

Model: Eiki LC-XG500, Eiki LCXG500, Eiki LC-XG500L, Eiki LCXG500L, Eiki LC-XG500AL, Eiki LCXG500AL, Eiki LC-XGC500, Eiki LCXGC500, Eiki LC-XGC500L, Eiki LCXGC500L, Eiki LC-XGC500AL, Eiki LCXGC500AL, Eiki LC-WGC500, Eiki LCWGC500, Eiki LC-WGC500L, Eiki LCWGC500L, Eiki LC-WGC500AL, Eiki LCWGC500A

Alternate Part Numbers: POA-LMP125, POALMP125, 610-342-2626, 610342-2626, 610-3422626, 6103422626, POALMP125, 610-342-2626, 610342-2626, 610-3422626, 6103422626

Front/Rear Projector: Front

Select Lamp Type:

Price: $206.90